Återförsäljare av fritidsfordon

Län: Östra Sverige Omsättning: 100-200 mkr Unik förvärvsmöjlighet i den snabbväxande branschen för fritidsfordon. Bolaget är återförsäljare för flera välkända varumärken. Bolagets ambition är att tillhandahålla ett komplett erbjudande av produkter och tjänster....

Bolag inom bygg/entreprenad och säkerhet

Län: Västerbotten Omsättning: 20-40 mkr Verksamt i Norra Norrland. Bolaget säljer sina tjänster som är kopplade till produkter som bolaget säljer och i viss mån tillverkar själv. God historisk lönsamhet, och fortsatt goda utvecklingsmöjligheter på förväntad fortsatt...

Exportföretag inom renhållning- och sophantering

Län: Kalmar Omsättning: 20-40 Mkr Bolget har sin bas och utgångspunkt i Kalmar och arbetar inom 11 länder i Mellanöstern. Det startades för över 30 år sedan och är representant för skandinaviska tillverkare i Mellanöstern och dessas högkvalitativa tekniska produkter...

Internationella flygindustrin

Län: StockholmOmsättning: 20-40 mkr Detta är ett väletablerat och lönsamt företag inom den internationella flygindustrin. Verksamheten startade för mer än 20 år sedan av den nuvarande ägaren som nu vill börja avveckla sitt engagemang i företaget. Bolaget har sedan...