Exportföretag inom renhållning- och sophantering

Län: Kalmar Omsättning: 20-40 Mkr Bolget har sin bas och utgångspunkt i Kalmar och arbetar inom 11 länder i Mellanöstern. Det startades för över 30 år sedan och är representant för skandinaviska tillverkare i Mellanöstern och dessas högkvalitativa tekniska produkter...

Internationella flygindustrin

Län: StockholmOmsättning: 20-40 mkr Detta är ett väletablerat och lönsamt företag inom den internationella flygindustrin. Verksamheten startade för mer än 20 år sedan av den nuvarande ägaren som nu vill börja avveckla sitt engagemang i företaget. Bolaget har sedan...

Väletablerad bygg- och anläggningsverksamhet

Län: Västra GötalandOmsättning: 20-40 Mkr Nu finns möjlighet att förvärva ett bygg- och anläggningsföretag som levererar helhetslösningar inom mark-, väg-, vatten och avlopp till industribyggen, kommunala verksamheter och privatpersoner.Bolaget har nöjda...

Barn- & Leksaksbutik

Län: Stockholm Omsättning: 20-40 mkr En av Stockholms mest kända butiker för barn – AAA läge – välkänd galleria i centrala Stockholm. Butiken har ett brett utbud av allt från kläder och tillbehör för nyfödda till leksaker för de äldre barnen. Butikens sortiment består...

Stabilt Mark och anläggningsföretag

Län: SkåneOmsättning: 20-40 mkr Möjlighet att förvärva 100% av aktierna i ett av de mest framstående mark och anläggningsföretagen i Öresundsregionen. Bolaget utför markarbete, skötsel av grönytor samt utför vatten och avlopps arbeten. Kunder är kommuner, företag,...