Heab Stängsel

Heab Stängsel

Heab Stängsel har sedan 1972 levererat stängselanläggningar och system för yttre säkerhet till företag, fastighetsbolag och kommunala förvaltningar. De stod inför en spännande framtid då deras kunder i norr hade betydande investeringsplaner och ställde allt högre krav...

Väletablerat företag inom trädgårdsskötsel

Län: Stockholm Omsättning: 20 – 40 mkr Ett välskött och lönsamt trädgårdsentreprenadföretag i Stockholm. Företaget har en lång historik och ett grundmurat förtroende hos sina avtalskunder, ca 80 st. Kunderna utgörs av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och...