Entreprenadföretag

Län: Östra SverigeOmsättning: 100-150 mkr Bolaget är ett av Sveriges största bolag inom markskötsel, med verksamhet över stora delar av Mellansverige. Företaget driver framförallt driftentreprenader åt kommuner, kommunala fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar....

Anrik företagsgrupp inom Postorder/E-handel

Län: Halland Omsättning: 27 Mkr Företagsgruppen är tillsammans en mycket stark anrik och mångårig etablerad spelare i distanshandels- och E-handelsbranschen. Tillsammans omsätter företagsgruppen hela 27 Mkr och visar ett positivt resultat. Nuvarande ägare har drivit...

Måleri – Storstockholm

Län: StockholmOmsättning: 20-40 mkr Företaget startades för många år sedan av nuvarande ägaren. Han tycker det är dags att dra sig tillbaka men kan vara kvar i företaget under en övergångsperiod om köparen så önskar.De har en bred och stark kundgrupp och med flera av...