Ventilationsföretag

Län: Stockholm Omsättning: 20 – 30 Mkr Väletablerat tillverkningsföretag i ventilationsbranschen. Stark kundportfölj med främsta upptagningsområde i Stockholm, Mälardalen med omnejd. Företagets grundare har för avsikt att fortsätta driva verksamheten vidare...

Saasbolag inom miljöteknik med egen produkt

Län: Flyttbart Bolaget äger en avancerad egenutvecklad unik tjänst/produkt bestående av mjuk- och hårdvara med fokus på återvinningsbranschen. Mycket stora  tillväxtmöjligheter på en global miljardmarknad.Sekretess Begärt pris: Kontakta mäklare Företagsmäklare Stefan...