AAP Holding förvärvar 100 % av aktierna i Alesto AB.

Alesto AB är ett familjeföretag med mer än 10 års erfarenhet i branschen. Verksamheten består av försäljning av mätinstrument via återförsäljare inom järn och bygghandeln. Alesto har under många år varit framgångsrika med att sälja produkter av hög kvalitet, kombinerat med hög service och kunskap. Bolaget har flera exklusiva avtal med större byggvaruhuskedjor runt om i landet.

Köparna Assar och James Carlén ser förvärvet av Alesto AB som en bra komplettering till deras bolagsgrupp. Genom att nyttja befintliga kontaktnät och synergieeffekter med deras andra bolag kommer de att stärka sin position som en stark och stabil partner till Nordens järn och bygghandlare. De kommer att fortsätta driva Alesto i samma anda och höga servicegrad.

Alestos förra ägare Mats Nilsson lämnar över till de nya ägarna med glädje och stor framtidstro.  Han kommer med sin erfarenhet och kunskap fortsätta vara en tillgång för företaget i en roll som Senior Advisor och finnas med som en stark backup för kunderna.

Ansvariga mäklare: Frida Gustafsson och Mikael Vestergård