Län: Halland
Omsättning: 25-30 Mkr

Företagsgruppen är tillsammans en mycket stark anrik och mångårig etablerad spelare i distanshandels- och E-handelsbranschen. Tillsammans omsätter företagsgruppen hela 27 Mkr och visar ett positivt resultat. Nuvarande ägare har drivit bolagen på ett långsiktigt sätt och i många år, ända sedan 2002, bolagsgruppen har anor ända från 1911 och framåt. Verksamheten och organisationen är väldigt inarbetat med personal som arbetat lojalt under många år. I gruppen ingår även ett fastighetsbolag som innefattar 2 st för verksamheterna samlade, ändamålsmässiga industrifastigheter i gott skick som sänker totala drift och hyreskostnaderna. För mer information och fullständigt prospekt krävs påskriven sekretessförbindelse.

Företagsmäklare

Jim Edgren

Mobil: 073.836 83 32
E-post: jim.edgren@lania.se