Län: Västerbotten
Omsättning: 20-40 mkr

Verksamt i Norra Norrland. Bolaget säljer sina tjänster som är kopplade till produkter som bolaget säljer och i viss mån tillverkar själv. God historisk lönsamhet, och fortsatt goda utvecklingsmöjligheter på förväntad fortsatt stark marknad. Bolaget är väletablerat på sin marknad.

Begärt pris: Kontakta mäklare 

Företagsmäklare

Stefan Bohm

Mobil: 070-347 56 78
E-post: stefan.bohm@lania.se