Län: Östra Sverige
Omsättning: 30-50 Mkr

Framgångsrikt bolag inom fastighetsteknik Företaget är idag en aktad och etablerad aktör inom området fastighetsteknik med många välkända kunder. Företaget utför installation, service och underhåll av fastighetstekniska installationer inom industri, verkstäder och offentliga lokaler. Bolaget är känt för sin höga servicenivå och kompetenta medarbetare och har kraftigt ökat sin omsättning de senaste verksamhetsåren. Omsättningen ligger idag i intervallet 30-50 mkr.
Bolagets främsta verksamhetsområde är östra Sverige, men bolaget tar även uppdrag i övriga delar av landet. Bolaget har idag avtal med ett flertal större välkända företag i regionen.
Bolaget följer riktlinjerna för ISO 9001:2000 samt ISO 14001:2004.
Affären är planerad som en aktieöverlåtelse.

Begärt pris: Kontakta företagsmäklare

Företagsmäklare

Magnus Melberg

Mobil070-680 41 70
E-post: magnus.melberg@lania.se