Bravida förvärvar bolaget Sundins El och kommer därmed att förstärka sin position inom el,

tele och automation i Norrköping.

Bolaget omsätter idag 48 MSEK och har 24 anställda.

Sundins El grundades 1985, men ombildades 2015 med två nya delägare och verkar idag inom områdena el, tele och automation.

Bolaget är lokalt förankrat med många och långa

kundrelationer. De skapar kundspecifika lösningar inom industri, fastighet och kommersiella

lokaler, samt arbetar även nationellt med vissa av kunderna.

Bravida tillträdde som ägare 1 juni 2021.

Ansvarig företagsmäklare: Magnus Melberg