Län: Stockholm
Omsättning: 20-40 Mkr

Butiksrörelse som under många år jobbat målmedvetet med ständig förbättring vilket resulterat i mycket positiv ekonomisk utveckling. Verksamheten är mycket lönsam och har en stabil ekonomi. Rekrytering av personal sker omsorgsfullt vilket inneburit att den är mycket självgående.
Tack vare noggrann uppföljning har ägaren mycket bra kontroll och överblick över sin verksamhet. Branscherfarenhet är ett plus men tack vare en stabil organisation och självgående personal kan det finnas förutsättningar för en ny ägare att ”växa in” i företaget.

Begärt pris: Kontakta mäklare

Företagsmäklare

Michael Karlsson

Mobil073-650 74 87
E-post: michael.karlsson@lania.se