Län: Mellannorrland
Omsättning: 150 Mkr

Företaget är ett komplett byggföretag som utför arbeten inom områden som byggentreprenader, byggservice, renovering, om/tillbyggnader, vatten-, fukt & mögelskador, radon- & asbestsanering, bostadsanpassningar samt ROT-arbeten.

Företaget arbetar mycket med ramavtal

Företaget är med i Byggföretagen och har kollektivavtal, erforderliga trygghetsförsäkringar och mycket god kreditvärdighet.

Företaget är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001.

EBIT ca 10 mkr

Affären är planerad som en aktieöverlåtelse.

För mer information, vänligen kontakta ansvarig företagsmäklare.

Begärt pris: Kontakta mäklare

Företagsmäklare

Calle Roos

Mobil: 070-341 36 22
E-post: calle.roos@lania.se