Län: Stockholm
Omsättning: 80-100 Mkr

Bolaget är ett komplett byggföretag som utför arbeten inom områden som byggentreprenader, byggservice, renovering, om/tillbyggnader, vatten-, fukt & mögelskador, radon- & asbestsanering, bostadsanpassningar samt ROT-arbeten.

Bolaget har även ett eget snickeri.

Företaget arbetar mycket med ramavtal för den offentliga sektorn, som statliga institutioner och kommunala myndigheter, men också mot den privata fastighetssektorn i Stockholmsregionen.

Företaget är med i Stockholms Byggmästareförening och har kollektivavtal, erforderliga trygghetsförsäkringar och god kreditvärdighet.

Alla yrkesmän har gått kurser i heta arbeten, ställningskurs, samt hjärt- & lungräddning.

Fordonsparken består av 15 fullt utrustade miljöklassade servicebilar.

Företaget är certifierade enligt BF9K. 

Affären är planerad som en aktieöverlåtelse. 

För mer information, vänligen kontakta ansvarig företagsmäklare.

Begärt pris: Kontakta mäklare

Företagsmäklare

Magnus Melberg

Mobil070-680 41 70
E-post: magnus.melberg@lania.se