Län: Östergötland
Omsättning: 40-60 Mkr

Företaget har funnits länge på orten och har gott renommé.
Bolagets verksamhet är inriktat på byggservice, mindre ombyggnader och lokalanpassningar, 
golvläggningsarbeten inom egen verksamhet och som underentreprenör,
målningsarbeten inom egen verksamhet och som underentreprenör,
byggsnickeriarbeten som reparation av inredningar, tillverkning av fönster, dörrar och annat beställningssnickeri.

Under 2019 omsatte företaget drygt 40 Mkr och har totalt 32 anställda.
Företaget bedriver sedan lång tid tillbaka verksamheten i förhyrda ändamålsenliga lokaler i attraktivt läge.
Transaktionen är planerad som en aktieöverlåtelse avseende 100% av bolagets aktier.

Begärt pris: Kontakta mäklare

Företagsmäklare

Magnus Melberg

Mobil070-680 41 70
E-post: magnus.melberg@lania.se