Exportföretag inom renhållning- och sophantering

Län: Kalmar Omsättning: 20-40 mkr Bolget har sin bas och utgångspunkt i Kalmar och arbetar inom 11 länder i Mellanöstern. Det startades för över 30 år sedan och är representant för skandinaviska tillverkare i Mellanöstern och dessas högkvalitativa tekniska produkter...

Internationella flygindustrin

Län: Stockholm Omsättning: 20-40 mkr Väletablerat och lönsamt företag i flygindustrin. Detta är ett väletablerat och lönsamt företag inom den internationella flygindustrin. Verksamheten startade för mer än 20 år sedan av den nuvarande ägaren som nu vill börja avveckla...