Exportföretag inom renhållning- och sophantering

Län: Kalmar Omsättning: 20-40 Mkr Bolget har sin bas och utgångspunkt i Kalmar och arbetar inom 11 länder i Mellanöstern. Det startades för över 30 år sedan och är representant för skandinaviska tillverkare i Mellanöstern och dessas högkvalitativa tekniska produkter...