Städföretag med lönsam tillväxt

Län: SekretessOmsättning: 80-100 mkr Företaget är ett av regionens största bolag inom lokalvård och närliggande tjänster. Bolagets kunder finns framförallt inom offentlig förvaltning. Tillsammans med sinauppdragsgivare jobbar företaget långsiktigt med ett tydligt...

Entreprenadföretag

Län: Östra SverigeOmsättning: 100-150 mkr Bolaget är ett av Sveriges största bolag inom markskötsel, med verksamhet över stora delar av Mellansverige. Företaget driver framförallt driftentreprenader åt kommuner, kommunala fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar....

Måleri – Storstockholm

Län: StockholmOmsättning: 20-40 mkr Företaget startades för många år sedan av nuvarande ägaren. Han tycker det är dags att dra sig tillbaka men kan vara kvar i företaget under en övergångsperiod om köparen så önskar.De har en bred och stark kundgrupp och med flera av...

Leverantör till fastighetsbranschen

Län: Västra SverigeOmsättning: 20-30 Mkr Det aktuella bolaget är en leverantör till fastighetsbranschen som säljer och installerar dörrar, entrépartier och andra produkter till trapphus.Företagets kunder är fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar som behöver...

VVS företag i Storstockholm

Län: Stockholm Omsättning: 30-50 Mkr Väletablerat företag som fortfarande ägs och drivs av grundaren.Lönsamheten är god och personalen har en bred kompetens och lång erfarenhet.Kunderna finns i Storstockholm och är verksamma inom alla segment i byggbranschen.Företaget...