Entreprenadföretag

Län: Östra SverigeOmsättning: 100-150 mkr Bolaget är ett av Sveriges största bolag inom markskötsel, med verksamhet över stora delar av Mellansverige. Företaget driver framförallt driftentreprenader åt kommuner, kommunala fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar....

Måleri – Storstockholm

Län: StockholmOmsättning: 20-40 mkr Företaget startades för många år sedan av nuvarande ägaren. Han tycker det är dags att dra sig tillbaka men kan vara kvar i företaget under en övergångsperiod om köparen så önskar.De har en bred och stark kundgrupp och med flera av...

Leverantör till fastighetsbranschen

Län: Västra SverigeOmsättning: 20-30 Mkr Det aktuella bolaget är en leverantör till fastighetsbranschen som säljer och installerar dörrar, entrépartier och andra produkter till trapphus.Företagets kunder är fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar som behöver...

VVS företag i Storstockholm

Län: Stockholm Omsättning: 30-50 Mkr Väletablerat företag som fortfarande ägs och drivs av grundaren.Lönsamheten är god och personalen har en bred kompetens och lång erfarenhet.Kunderna finns i Storstockholm och är verksamma inom alla segment i byggbranschen.Företaget...

Innovativ leverantör av mätteknik.

Län: Västra SverigeOmsättning: c:a 20 Mkr Väletablerad och växande verksamhet med produkter för mätning och sortering i snabba processlinjer med fokus på densitet, vikt, fuktkvot, defekter, strukturella materialegenskaper etc. Efterfrågan kommer från företag som vill...