Bergströms mekaniska startade 1944 av Johan Erik Bergström och blev aktiebolag 1949. Bolaget är en underleverantör med legotillverkning av finmekaniska produkter. De utför såväl kvalificerad svarvning, fräsning, slipning som skärande bearbetning.

Ansvarig företagsmäklare var: Mikael Vestergård och Frida Gustafsson