Omsättning: 50-100 Mkr

Det aktuella företaget har lång erfarenhet av mötesrum och dryga hundratalet kunder spridda över Sverige. Man har flera stora avtal både inom den privata sektorn, akademin och offentliga sektorn. Ägarna har hög teknikkompetens och ser stora utvecklingsmöjligheter framåt.

Coronakrisen driver upp efterfrågan på digitala mötesrum. Kraven på att kunna mötas på distans med hög kvalitet kommer att öka kraftigt när samhälle och företag anpassas till ”det nya normala”. En trend som gynnar det aktuella bolaget.

Bolaget har tecknat flera tunga avtal och genomfört ett stort prestigeprojekt under det senaste året. Omsättningen ligger i intervallet 50-75 Mkr och företaget är lönsamt.

Nuvarande ägare ser att bolaget genom organisk tillväxt och förvärv skulle kunna växa kraftigt och omsätta 200 mkr inom 3 år. De vill växa och söker en partner som delar deras vision och är intresserad av att förvärva 50-100% av aktierna i företaget. Köparen skall bistå med resurser för tillväxten – tillföra likviditet och kompetens att genomföra förvärv samt vara en aktiv representant i styrelsen.

I denna försäljning gäller sekretess. Ytterligare information och prospekt lämnas efter undertecknad sekretessförbindelse och presentation av intressentföretaget.

Begärt pris: Kontakta mäklare

 

Företagsmäklare

Patrik Alvhage

Mobil: 072-330 02 78
E-post: patrik.alvhage@lania.se

Göran Porse

Mobil: 070-567 06 71
E-post: goran.porse@lania.se