EG Electronics (ett bolag inom KAMIC Group) förvärvar WEAB, en tillverkare av avancerad elektronik

Med en modern maskinpark för tillverkning av avancerad elektronik bedriver WEAB sin verksamhet sedan starten 1995 i Torsby. De är specialister på montering av kretskort och kablage i små och mellanstora serier, samt även på ingjutning av elektronik och kablage. WEAB:s kunder hittar man inom försvarsindustrin, fordonssegmentet, samt övrig industrielektronik.

Länk till pressmeddelande

Ansvarig företagsmäklaren var Lars Nordlund