Län: Östra Sverige
Omsättning: 100-150 mkr

Bolaget är ett av Sveriges största bolag inom markskötsel, med verksamhet över stora delar av Mellansverige. Företaget driver framförallt driftentreprenader åt kommuner, kommunala fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Tillsammans med sina uppdragsgivare jobbar de långsiktigt mot en hållbar stadsmiljö. Bolaget har haft en stark tillväxt de senaste åren och räknas idag som en av de större aktörerna i sin nisch. Företaget har en mycket stark ställning i sitt geografiska område samt genomgående långa avtal med sina uppdragsgivare, vilket skapar trygghet och stabilitet i bolaget.

Begärt pris: Kontakta företagsmäklaren

Företagsmäklare

Magnus Melberg

Mobil070-680 41 70
E-post: magnus.melberg@lania.se