Län: Kalmar
Omsättning: 20-40 Mkr

Bolget har sin bas och utgångspunkt i Kalmar och arbetar inom 11 länder i Mellanöstern. Det startades för över 30 år sedan och är representant för skandinaviska tillverkare i Mellanöstern och dessas högkvalitativa tekniska produkter avsedda huvudsakligen för privata vägentreprenörer och den offentliga/kommunala marknaden såsom pressar, sopkomprimatorer, gatusopmaskiner, sorteringsanläggningar för avfall, mm.

Bolaget med dess ägare är sedan länge väl inarbetade och välkända hos företag, kommuner och myndigheter i länderna i Mellanöstern och har ett mycket gott renommé.

Begärt pris: 8-10 mkr

Företagsmäklare

Dan Edlund

Mobil: 070-331 20 04
E-post: dan.edlund@lania.se