Eco Clime som är ett börsnoterat energiåtervinningsföretag, förvärvade Flexibel Luftbehandling med en omsättning på 33 mkr, för att komma åt installationsresurser. Säljaren ville jobba lite mindre men ändå vara med i verksamheten och sitter nu i Eco Clime’s styrelse.

Ansvarig företagsmäklare var: Michael Karlsson