Län: Skåne
Omsättning: 20-40 mkr

Stabilt, väletablerat och lönsamt företag med starkt varumärke som arbetats in under lång tid. Försäljning till privat och offentlig sektor. Lång historik med stadigt ökande omsättning och stabila vinster. Utvecklingsbart

Begärt pris: Kontakta mäklare för mer information

Företagsmäklare

Anders Hjalmarsson

Mobil: 073-873 94 05
E-post: anders.hjalmarsson@lania.se

Robert Fransson

Mobil: 073-650 86 12
E-post: robert.fransson@lania.se