Län: Halland
Omsättning: 25 – 30 mkr

Företagsgruppen är tillsammans en mycket stark anrik och mångårig etablerad spelare i distanshandels- och e-handelsbranschen. Nuvarande ägare har drivit bolagen på ett långsiktigt sätt och i många år, ända sedan 2002, bolagsgruppen har anor ända från 1911 och framåt.

Verksamheten och organisationen är väldigt inarbetat med personal som arbetat lojalt under många år. I gruppen ingår även ett fastighetsbolag som innefattar 2 stycken för verksamheterna samlade, ändamålsmässiga industrifastigheter i gott skick som sänker totala drift och hyreskostnaderna. Tillsammans omsätter företagsgruppen hela 27 000.000 kr och visar ett positivt resultat. För mer information om prisnivå samt fullständigt prospekt krävs påskriven sekretessförbindelse. Vänligen kontakta företagsmäklaren för mer information samt sekretessförbindelse.

 

Företagsmäklare

Jim Edgren

Mobil: 073-836 83 32
E-post: jim.edgren@lania.se