Green Landscaping Group AB (publ) förvärvar Thormans Entreprenad AB, ett ledande företag inom skötsel av utemiljöer i Östergötland.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer och har cirka 1 300 anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se

Thormans Entreprenad grundades 2007. Thormans Entreprenad erbjuder ett antal tjänster inom skötsel av utemiljöer med geografisk tonvikt på Östergötland. Under 2019 omsatte bolaget 140 mkr och har drygt 100 anställda. För mer information besök www.thormans.se

Ansvarig företagsmäklare var Magnus Melberg.