Län: Stockholm
Omsättning: 15-20 Mkr

Bolaget är ett väletablerat handelsföretag inom optikbranschen. Förutom kontaktlinser är bolaget heltäckande leverantör till optiker, synvårdkliniker, syncentraler etc. Man representerar starka varumärken och de har en lång affärsrelation med sina leverantörer. Bolaget är ”generalleverantör” till flera optikerkedjor.

Bolaget är välskött med stigande omsättning och god lönsamhet.

Företagsmäklare

Claes Trozelli

Mobil070-550 77 44
E-post: claes.trozelli@lania.se