Heab Stängsel har sedan 1972 levererat stängselanläggningar och system för yttre säkerhet till företag, fastighetsbolag och kommunala förvaltningar. De stod inför en spännande framtid då deras kunder i norr hade betydande investeringsplaner och ställde allt högre krav på leveranssäkerhet och kvalité. Det ledde fram till att Heda Skandinavium förvärvade Heab Stängsel. På så sätt kan Heda Skandinavium befästa sin ställning som Sveriges ledande företag inom installation och service av områdessäkerhet och tar samtidigt ett viktigt steg att bli en rikstäckande aktör.

Ansvarig företagsmäklare var: Stefan Bohm