Län: Värmland
Omsättning: 20-50 Mkr

Företaget startade i mitten av 1900-talet och har sin fina kundbas i den stabila svenska basindustrin. Förutom montage- & underhållstjänster samt tillverkning av maskin- & reservdelar kan företaget även erbjuda försäljning av nya och begagnade reservdelar. En mindre andel av omsättningen står tillverkning av egna produkter och konstruktionstjänster för.

Verksamheten bedrivs i egna mycket stora lokaler med mycket utrymme för eventuell expansion och ute hos kunderna. Personalen har hög kompetens och lång erfarenhet vilket innebär att de är helt självgående.

Omsättningen har genom åren stabilt pendlat mellan 35 – 40 milj kr. Marknadsföringen är i stort obefintlig då jobben ”ramlar in ändå”. För en ny ägare med en marknadsplan innebär detta stora möjligheter att expandera verksamheten

Ytterligare information erhålles mot undertecknande av sekretessförbindelse.

Begärt pris: Kontakta mäklaren

Företagsmäklare

Lars Nordlund

Mobil: 070-656 58 01
E-post: lars.nordlund@lania.se