Län: Övre Norrland
Omsättning: c:a 80 Mkr

Bolag verksamt inom industriservice/mek- samt i viss mån bygg- och markarbeten. Växer under god lönsamhet i mycket intressant region med starka framtidsutsikter. Bolaget omsätter runt 80 mkr, och har en stark position på sin marknad med etablerade kunder. Ägarna säljer 80-100% av aktierna och är inställda på att stanna kvar i verksamheten under överskådlig tid.

Begärt pris: Kontakta företagsmäklaren

Företagsmäklare

Stefan Bohm

Mobil: 070-347 56 78
E-post: stefan.bohm@lania.se