Informationsteknik Scandinavia AB och ITM Meeting Solutions blir nu en av Sveriges ledande leverantörer av anpassade lösningar inom ljud-, ljus-, bild- och videomötesteknik.

Efter förvärvet växer verksamheten med ca 25% och får en omsättning på dryga 250 miljoner.

Med över 80 medarbetare och kontor på 6 orter är man nu en rikstäckande specialist inom mötesteknik.

”Vi behöver både bred och djup kompetens i bolaget för vår plan är att sätta oss i förarsätet och bygga ett bolag som växer både organiskt och via förvärv den närmaste femårsperioden. Med samgåendet med ITM stärker vi vår kompetens ytterligare och får en stark förankring i Västsverige berättar Patrik Camp, VD på Informationsteknik.

Patrik Alvhage och Göran Porse var säljarnas rådgivare genom hela processen.