Län: Västra Sverige
Omsättning: c:a 20 Mkr

Väletablerad och växande verksamhet med produkter för mätning och sortering i snabba processlinjer med fokus på densitet, vikt, fuktkvot, defekter, strukturella materialegenskaper etc. Efterfrågan kommer från företag som vill modernisera och vidareutveckla sina industriella processer. Kunderna finns inom skogsindustrin, förpackningsindustrin och hos företag som jobbar med belagda produkter. Geografiskt finns kunderna främst i Sverige och övriga Norden, men tillväxten av nya kunder sker främst i övriga Europa.

Verksamheten finns i västra Sverige och bedrivs i hyrda lokaler. Bolaget har en handfull anställda med hög kompetens, bra balans i ålder och stort engagemang.

Företaget har en omsättning på c:a 20 Mkr och genererar ett rörelseresultat på ca 10%. Säljaren ser att verksamheten har stora tillväxtmöjligheter och söker en köpare som kan utveckla företaget vidare till nästa nivå.

Försäljningen är planerad som en aktieöverlåtelse. Nuvarande ägare är stannar gärna kvar en tid i bolaget för att säkerställa ett bra övertagande.

Ytterligare information och prospekt lämnas efter undertecknande av sekretessförbindelse. Ladda ner den direkt i denna annons under “Dokument” eller kontakta ansvarig mäklare.

Begärt pris: Kontakta företagsmäklare

Företagsmäklare

Patrik Alvhage

Mobil: 072-330 02 78
E-post: patrik.alvhage@lania.se

Göran Porse

Mobil: 070-567 06 71
E-post: goran.porse@lania.se