Genom förvärvet breddar Instalco sig och kommer ha möjlighet att erbjuda tjänster inom infrastrukturen i nordligaste Sverige enligt Robin Boheman VD i Instalco.  

MRM Mining är en helhetsleverantör av industritjänster som installation och service med gruvindustrin som huvudmarknad. Bland de större kunderna finns ABB, Boliden, LKAB och Vattenfall. EPS Sweden är specialister på tekniska underhållsarbeten i krävande miljö och de samarbetar bland annat med eldistributionsbolag, banverk och trafikverk. Kundbasen utgörs bland annat av PEAB, Boliden, ELTEL, LKAB och Vattenfall.  

Mattias Nilsson VD i MRM Mining ser fram emot att bli en del av Instalco och ta in sin kunskap och kompetens i koncernen, samtidigt som det är en stor möjlighet att och vidareutveckla två bolag.  

Etableringen är Instalcos första i Norrbotten, och även en etablering i ett delvis nytt marknadssegment.  

Stefan Bohm fungerade som säljarens rådgivare genom hela processen.