Län: Mellan Sverige
Omsättning: 80-90 Mkr

Bolaget utför kompletta VVS-arbeten åt fastighetsägare, byggföretag, industrier samt privatpersoner. Marknadsområde är Stockholm, Mälardalen och Östergötland.

Bolaget startade 1979 och den nuvarande huvudägaren blev delägare 1998. Med ett 40-tal certifierade VVS-montörer tar man sig an både nyproduktion och ROT uppdrag.

Sett över de senaste 5 åren (2015–19) har EBIT-marginalen legat i genomsnitt på drygt 9% vilket bedöms vara en långsiktigt uthållig nivå för bolaget. Genomsnittlig omsättning för perioden 2017–19 är 89 000 tkr med en EBIT om 7 900 tkr. Det senaste verksamhetsåret (2020) har bolaget varit hårt drabbat av pandemin med minskad omsättning och väsentligt lägre resultat som följd.

Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler som ägs av huvudägaren via bolag.

Bolaget har även ett dotterbolag där ägarandelen är 70%. Dotterbolaget arbetar med rörisolering.

Affären är planerad som en aktieöverlåtelse.

Begärt pris: Kontakta mäklare

Företagsmäklare

Magnus Melberg

Mobil070-680 41 70
E-post: magnus.melberg@lania.se