Län: Stockholm
Omsättning: 20-40 mkr

Detta är ett väletablerat och lönsamt företag inom den internationella flygindustrin. Verksamheten startade för mer än 20 år sedan av den nuvarande ägaren som nu vill börja avveckla sitt engagemang i företaget. Bolaget har sedan många år samarbete med leverantörer i både Europa och USA. Det finns avtal med samtliga som bland annat ger exklusivitet i Norden och ett 20 tal ytterligare länder. En del av kunderna finns i Sverige men merparten av försäljningen ligger utanför landets gränser. Säljaren bedömer att det finns flera åtgärder som skulle kunna öka företagets försäljning ytterligare. Ägaren är inställd på att stanna kvar i företaget under en period för att introducera köparen ordentligt i verksamheten.

Begärt pris: Kontakta mäklare

Företagsmäklare

Michael Karlsson

Mobil073-650 74 87
E-post: michael.karlsson@lania.se