Län: Stockholm
Omsättning: 20-40 mkr

Väletablerat och lönsamt företag i flygindustrin. Detta är ett väletablerat och lönsamt företag inom den internationella flygindustrin. Verksamheten startade för mer än 20 år sedan av den nuvarande ägaren som nu vill börja avveckla sitt engagemang i företaget. Bolaget har sedan många år samarbete med leverantörer i både Europa och USA. Det finns avtal med samtliga som bland annat ger exklusivitet i Norden och ett 20 tal ytterligare länder. En del av kunderna finns i Sverige men merparten av försäljningen ligger utanför landets gränser. Säljaren bedömer att det finns flera åtgärder som skulle kunna öka företagets försäljning ytterligare. Ägaren är inställd på att stanna kvar i företaget under en period för att introducera köparen ordentligt i verksamheten. 

Begärt pris: Kontakta mäklare

Företagsmäklare

Michael Karlsson

Mobil073-650 74 87
E-post: michael.karlsson@lania.se