Jonsac med verksamhet och fastighet i Otterbäcken förvärvas av Tingstad Groupe.

Förvärvet leder till att Tingstads tillverkningsenhet kan bredda sortimentet och på så sätt attrahera nya kunder och marknader.

För Jonsac var det viktigt att sälja företaget (med tillhörande fastighet) till en köpare som har för avsikt att driva verksamheten vidare i Otterbäcken. Jonsac kommer till en företagsgrupp som liksom Tingstad är ett familjeföretag.

Ansvarig företagsmäklare var Jim Edgren