Län: Östra Sverige
Omsättning: 30 Mkr

Bolaget är ett oberoende konsultbolag som erbjuder tjänster inom elkraftteknik, industriell IT och projektledning. Kunderna är större industriella aktörer med bas i Östergötland, men verksamhet globalt. Bolaget har ett 20-tal medarbetare inklusive underkonsulter, många med lång erfarenhet. Bolaget hyr kontorslokaler för verksamheten.

Sett över de senaste 5 åren har omsättningen legat på ca 30 Mkr/år med en EBIT-marginal på drygt 12%. Affären är planerad som en aktieöverlåtelse.

Begärt pris: Kontakta mäklare

Företagsmäklare

Magnus Melberg

Mobil070-680 41 70
E-post: magnus.melberg@lania.se