Län: Västra Sverige
Omsättning: 20-30 Mkr

Det aktuella bolaget är en leverantör till fastighetsbranschen som säljer och installerar dörrar, entrépartier och andra produkter till trapphus.
Företagets kunder är fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar som behöver uppdatera och renovera sina trapphus. Bolaget representerar starka varumärken och har sin verksamhet i västra Sverige. Man omsätter i häradet 20–30 Mkr och genererar en god lönsamhet.
Bolagets anställda är engagerade och har hög kompetens. De arbetar med marknadsföring och försäljning, projektledning och support, inköp samt installation och montering.
Nuvarande ägare har byggt upp en växande och lönsam verksamhet som också har en betydande framtida potential och ägaren inser att företaget behöver nya krafter för att kunna utvecklas vidare och fortsätta sin framgångsrika expansion.
Säljaren stannar gärna kvar i företaget på en lämplig position under en period för att säkerställa ett bra övertagande.

I denna försäljning gäller sekretess. Ytterligare information och prospekt lämnas efter undertecknad sekretessförbindelse och presentation av intressentföretaget.

Begärt pris: Kontakta mäklare

Företagsmäklare

Göran Porse

Mobil: 070-567 06 71
E-post: goran.porse@lania.se

Patrik Alvhage

Mobil: 072-330 02 78
E-post: patrik.alvhage@lania.se