Maskin Väst är ett företag som startades år 2000 och omsätter nu cirka 375 miljoner kronor. De är ett av de ledande företagen i Värmland, norra Dalsland och Närke som säljer lantbruks-, entreprenad- och skogsmaskiner. Huvudkontoret är placerat i Karlstad. Från och med september i år, efter att de förvärvat P-A:s Lantmaskinservice finns alltså även en filial i Kumla.

Med en tidigare säljare stationerad i Örebro, och nu med egen fullserviceanläggning kommer man närmare sina kunder i det området och får lättare att hålla en högre servicenivå. Med P-A:s goda renommé ute hos kunderna och tillförandet av Maskin Västs produkter och varumärken ser man mycket positiv på framtiden med ökande försäljning och fler marknadsandelar i området, säger Daniel Bryske, VD på Maskin Väst.

Per-Arne Carlsson, VD P-A:s Lantmaskinservice har varit i branschen i 45 år och kände nu att det var lämpligt att lämna över till någon annan som vill ta företaget framåt. Lösningen med Maskin Väst kändes väldigt bra och han kommer själv stanna kvar i företaget en tid framöver.

Ansvariga företagsmäklare var: Frida Gustafsson och Mikael Vestergård