Verkstadsföretaget och kontraktstillverkaren Microprecision har förvärvat samtliga aktier i längdsvarvsspecialisten Mecona Produktion. Ambitionen med förvärvet är att tillföra ytterligare specialkompetens för att bli en starkare och flexiblare aktör som legotillverkare. Sammanslagningen resulterar i att 10 anställda ifrån Mecona nu anställs hos Microprecision, vilket innebär totalt 65 anställda och en omsättning om ca 100 miljoner kronor.

Ansvariga företagsmäklare var Michael Karlsson och Erik Toll