Bemanningsspecialisten Hedera Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North har 2018 förvärvat Baehrendtz & Haeger. Bolaget omsätter 30 MSEK och är ett nischat bemanningsbolag inom gynekologi och obstetrik och har under många år framgångsrikt bemannat ett stort antal kliniker i Sverige. Hedera Group kommer efter förvärvet att proforma omsätta cirka 200 MSEK.

Ansvariga företagsmäklare var Erik Toll och Claes Trozelli