Län: Skåne
Omsättning: ca 40 mkr

Företaget är specialiserat på rostfritt och tunnplåtsbearbetning. Företaget har avancerade maskiner för bl.a. laserskärning, stansning, bockning, robotiserad svetsning och ytbehandling i en komplett maskinverkstad. Man har alltid legat i framkant vad gäller att investera i moder teknik och maskiner. Allt hanteras av en kompetent och erfaren arbetsstyrka.
Bolaget är legotillverkare. De flesta kunder är industriföretag i södra Sverige. Kunderna är nästan uteslutande återkommande. Man gör komplexa produkter vilket gör att kunder ständigt kommer tillbaka då kunderna vet att de får rätt kvalitet och service.
Produktionen görs främst för serietillverkning i kortare serier men även ett visst prototyparbete utförs. Anpassade maskiner finns för båda typerna av produktion. Styrkan ligger i att göra komplexa produkter där det krävs hög kompetens av personalen och en modern maskinpark. Bolaget har idag ca 25 anställda med hög kompetens och personalomsättningen är låg. Alla operatörer är kunniga CNC operatörer.
Verksamheten drivs egna, anpassade lokaler. i ett attraktivt industriområde. Totala ytan är ca 7 000 m2 som utgörs av två produktionshallar och två kontors- och personaldelar. Det finns utrymme att växa betydligt, både i produktions- och i kontorsdelarna.
Bolaget har genom åren haft en stabil omsättning som ligger i storleksordningen 40 mkr. Orderbeläggningen är god och bolaget går med vinst. Försäljningen har blivit aktuell av åldersskäl. 

Begärt pris: Kontakta mäklare för mer information

Företagsmäklare

Anders Hjalmarsson

Mobil: 073-873 94 05
E-post: anders.hjalmarsson@lania.se

Robert Fransson

Mobil: 073-650 86 12
E-post: robert.fransson@lania.se