Län: Skåne
Omsättning: 60 mkr

Bolaget är inriktat på svarvning, fräsning, 3D bearbetning och montering. Företaget kan erbjuda hela produktionsflödet från ritning till leverans. Företagets styrka är att göra komplexa produkter och inte massproduktion av enkla produkter. Bolaget är legotillverkare. De flesta kunder är industriföretag i södra Sverige. Kunderna är nästan uteslutande återkommande kunder. Det sker ingen aktiv marknadsföring utan nya kunder fås genom Bolagets goda rykte och rekommendationer från etablerade kunder. Produktionen görs både för prototyper och för serietillverkning (kortare serier). Styrkan ligger i att göra komplexa produkter där det krävs hög kompetens av personalen och modern maskinpark.Bolaget har idag ca 40 anställda med hög kompetens och personalomsättningen är låg. Verksamheten drivs i egna lokaler i ett mycket attraktivt industriområde. Totala ytan är ca 3 400 m2 varav ca 300 m2 kontor.

Bolaget har genom åren haft en stabilt växande omsättning, 2013/14 var omsättningen ca 40-45 mkr för att 2017/18 ha vuxit till i storleksordningen 60 mkr. Lönsamheten har varit god även om målet inte har varit att maximera den årliga vinsten utan arbetet har varit långsiktigt med mål att investera och bygga upp ett stabilt företaget. Tanken på försäljning har inte varit aktuell utan det är av hälsoskäl som detta nu har blivit aktuellt.

Begärt pris: Kontakta mäklare för mer information

Företagsmäklare

Anders Hjalmarsson

Mobil: 073-873 94 05
E-post: anders.hjalmarsson@lania.se

Robert Fransson

Mobil: 073-650 86 12
E-post: robert.fransson@lania.se