Län: Gävleborg
Omsättning: 20-40 Mkr

En mycket väletablerad verksamhet med god lönsamhet är till salu.
Bolaget har sin verksamhet i egna lokaler, har en stark marknadsposition och är mycket väl positionerat för vidare tillväxt med fortsatt god lönsamhet. Verksamheten har de senaste fem åren omsatt över 30 mkr i snitt med ett justerat rörelseresultat om ca 2,5 mkr i snitt. För innevarande räkenskapsår beräknas rörelseresultatet bli betydligt högre är genomsnittet. Företaget är mycket väl strukturerat och organiserat, samt befinner sig i ett väldefinierat och expansivt geografiskt område som ger goda möjligheter för en ny ägare att ytterligare öka såväl omsättning som lönsamhet. Bolaget är fristående och har en stor kundbas inom de industrisegment där bolaget verkar. Kundbasen utgörs av bolag som löpande investerar i sina verksamheter. Företaget är komplett i sitt erbjudande, något som ger dem en unik konkurrensfördel, och därigenom har de etablerat en mycket stark marknadsposition inom de segment där bolaget verkar.

Sammanfattningsvis är detta är en mycket väl fungerande verksamhet med god lönsamhet, väldigt gott renommé och intressanta expansionsmöjligheter. Ägaren önskar överlåta samtliga aktier och alla bud beaktas.

Vi tillämpar konfidentiell hantering vid denna försäljning vilket innebär att intressenter får skriva på en sekretessförbindelse för att få ta del av den fulla objektbeskrivningen samt kompletterande material.

Pris: Kontakta mäklare för mer information

Företagsmäklare

Dan Dannberg

Mobil070-295 81 40
E-post: dan.dannberg@lania.se