Hudläkartjänst med 19 läkare och totalt 36 anställda bedriver specialistvård inom dermatologi genom vårdvalsavtal med Region Stockholm. Kry är Europas största digitala vårdgivare och finns även i England, Norge, Frankrike och Tyskland. Detta är Krys första förvärv inom specialistvård i Sverige.

– Med patienten i fokus kommer vi erbjuda en högkvalitativ, kostnadseffektiv och framför allt en patientcentrerad vård tillsammans med Hudläkartjänst. Det här är ett naturligt steg för att bredda Krys verksamhet och tillsammans med medarbetarna på Hudläkartjänst vill vi vidareutveckla en välfungerande verksamhet. Det är många vårdgivare som driver både primärvård och specialistvård och nu är det dags för oss på Kry att ta det steget och erbjuda specialistvård, något många av våra patienter är i behov av, säger Malin Wallin, vice Sverigechef på Kry.

Ansvariga företagsmäklare var Erik Toll och Claes Trozelli