Län: Västra Götaland
Omsättning:  30 mkr

Företaget levererar produkter till industrin och fastighetssektorn som förbättrar arbetsmiljön. Bolaget har egen utveckling, tillverkning, försäljning och montering av produkterna som levereras till brett spektra av kunder inom industri, kontor och offentlig sektor. Företagets verksamhet bedrivs i egna ändamålsenliga lokaler.

Ansvarig företagsmäklare var: Lennart Stenman

Företagsmäklare

Lennart Stenman

Mobil: 070-347 07 12
E-post: lennart.stenman@lania.se