Län: Södra Sverige
Omsättning: 20 – 40 Mkr

Företaget är ett modernt bioenergibolag med tillverkning, försäljning och distribution av förnybar biobränsle. Man producerar och levererar en lokal och förnybar bränslepellets av svensk råvara till ett stort antal villakunder, företag, industrier och offentlig sektor i Skåne och Danmark.

Begärt pris: Vänligen kontakta.

Företagsmäklare

Patrik Forsén

Mobil: 070-614 90 30
E-post: patrik.forsen@lania.se

Rutger Ulterman

Mobil: 076-858 30 07
E-post: rutger.ulterman@lania.se