Distributionsföretaget SDK DR Service har förvärvat tryckeriet Ranhammar med efterbehandling som specialitet. Tillsammans omsätter de över 40 miljoner kronor.
Bolagen slår samman sina produktionsresurser i Bromma respektive Bromsten och bildar ett bolag med ett tjänsteutbud som är unikt i den grafiska branschen. Kedjan av sammanlänkade tjänster som man valt att kalla “Från Idé till postinlämning” är tänkt att täcka hela spannet av högkvalitativ grafisk produktion till adressering och distribution. Därmed blir man den vassaste aktören inom sitt segment i trycksaksbranschen.

Ansvariga företagsmäklare var Göran Mönefors och Erik Toll