Län: Östergötland – Stockholm
Omsättning:  40 Mkr

Fin möjlighet att förvärva ett stabilt och lönsamt företag verksamt inom rivning-, sanering- och håltagningsbranschen. Företaget startade sin verksamhet i slutet av 1980-talet och har idag drygt trettio anställda, en omsättning på ca 40 mkr med 14 % EBIT marginal.

 

Bolaget erbjuder tjänster inom följande områden:

  • rivning,
  • PCB- och asbestsanering,
  • betonghåltagning,
  • golvsanering,
  • industrirengöring,
  • betongdemolering,
  • marksanering

Bolaget har en stor maskinpark och erkänt kunnig personal. Ledningen har mer än 25 års branschvana.

Marknadsområdet omfattar Östergötland och Stockholm.

Försäljningen är planerad som en aktieöverlåtelse inkluderande verksamhet och maskinpark.

Begärt pris: Kontakta mäklare

Företagsmäklare

Magnus Melberg

Mobil070-680 41 70
E-post: magnus.melberg@lania.se