Län: Östra Sverige
Omsättning: 80-100 Mkr

Fin möjlighet att förvärva ett stabilt och lönsamt företag verksamt inom rivning- och saneringsbranschen. Företaget startade sin verksamhet i slutet av 1980-talet och har idag ett trettiotal anställda.
Bolaget erbjuder tjänster inom följande områden:

  • rivning,
  • PCB- och asbestsanering,
  • betonghåltagning,
  • golvsanering,
  • industrirengöring,
  • betongdemolering,
  • marksanering

Bolaget har en stor maskinpark och erkänt kunnig personal. Ledningen har mer än 25 års branschvana.

Marknadsområdet omfattar mellersta och södra Sverige och bolaget har sitt säte i Stockholm.

Försäljningen är planerad som en aktieöverlåtelse inkluderande verksamhet och maskinpark.

Begärt pris: Bud emotses

Företagsmäklare

Magnus Melberg

Mobil: 070-680 41 70
E-post: magnus.melberg@lania.se