Segulah AB som investerar i välskötta och lönsamma företag, har förvärvat Mönsterås Trädetaljer AB. Företaget tillverkar sedan 1960-talet högkvalitativa möbler och inredning efter kundernas specifikationer, både för offentlig miljö och kontorsmiljöer. åt svenska möbeltillverkare, designers och arkitekter i klassiska och exotiska träslag. Kunderna utgörs företrädesvis av kända svenska företag inom möbelbranschen för kontors- och offentlig miljö.Affärsidén är bl a att erbjuda produkterna med så korta och exakta leveranstider som möjligt genom både effektiv produktion och distribution. Bolaget såldes per den i juli 2017.

Ansvarig företagsmäklare var: Dan Edlund