Län: Skåne
Omsättning: 20 – 40 mkr

Privatägt företag som är marknadsledande i södra Sverige på förläggning av elkabel i mark samt byggnation av luftledningar.

Företaget är väletablerat och har ett välrenommerat namn i branchen med ett brett nätverk av beställare. Har etablerat sig som utförare till de största entreprenörerna i Sverige och är under kontinuerlig tillväxt med en ökande omsättning och EBIT år för år.

Genom ett strategiskt beslut att nära samarbeta med flera uppdragsgivare samt att specialisera sig på ledningsarbete har man kontinuerligt tagit marknadsandelar.

Man arbetar uteslutande med egenägda maskiner, bilar, arbetsbodar och redskap. Man erbjuder därför alltid kunderna/beställarna en totalentreprenad där allting som behövs för uppdraget finns tillgängligt. En egen serviceverksamhet med kompetent personal finns för kontinuerligt underhåll och reparationer.

Begärt pris: 14,2 Mkr

Företagsmäklare

Mats Gullberg

Mobil: 073-325 44 84
E-post: mats.gullberg@lania.se